دستگاه سانترال در هر مدل و ظرفیتی که باشد امکان اتصال تلفن آنالوگ را دارد که امر توسط نصب کارت داخلی آنالوگ میسر می شود. توسط این کارت می توان داخلی تلفن برای افرادی مشخص کردن که از تلفن استفاده خاصی ندارند.

هر کدام ار این کارت ها قابلیت نصب بر روی دستگاه سانترال را دارند و متناسب با قابلیت هر کارت از تلفنی خاص پشتیبانی می کنند. هم چنین لازم به ذکر است که به غیر از اتصال این تلفن ها به کارت، دستگاه فکس نیز به عنوان یک داخلی آنالوگ معرفیی می گردد تا به راحتی بتوان نامه های ارسالی و دریافتی را در دستگاه سانترال پاناسونیک پوشش داد.

کارتهای خطوط داخلی آنالوگ در مراکز تلفن مختلف

KX-TE82483 کارت 8 خط داخلی آنالوگ در سانترال کم ظرفیت

KX-TE82480 کارت 8 خط داخلی آنالوگ در سانترال کم ظرفیت

KX-TDA0173 کارت 8 خط داخلی آنالوگ در سانترال پر ظرفیت

KX-TDA0174 کارت 16 خط داخلی آنالوگ در سانترال پر ظرفیت

KX-TDA0175 کارت 16 خط داخلی تلفن آنالوگ به همراه قابلیت چراغ پیغام گیر در سانترال پرظرفیت

KX-TDA0177 کارت 16 خط داخلی تلفن آنالوگ به همراه قابلیت نمایش مشخصات تماس گیرنده در سانترال پرظرفیت

KX-TDA6174 کارت 16 خط تلفن آنالوگ در سانترال پر ظرفیت سری KX-TDA/TDE600

KX-TDA6175 کارت 16 خط داخلی تلفن آنالوگ به همراه قابلیت چراغ پیغام گیر در سانترال پرظرفیت سری KX-TDA/TDE600

KX-TDA6178 کارت 24 خط داخلی تلفن آنالوگ در سانترال پر ظرفیت سری KX-TDA/TDE600

 


برچست ها : ,