این دستگاه سانترال تلفن دارای 1 جای کارت جهت افزایش خطوط داخلی یا شهری است که می‌توان از بین کارت‌های زیر، متناسب با نیاز شرکت آن را تهیه نمود.

 KX-TE82480 کارت افزایش‌دهنده 2 خط شهری و 8 خط داخلی

دستگاه KX-TEM824 به صورت پیش‌فرض 6 خط شهری را پشتیبانی می‌کند و به 16 کاربر اجازه استفاده از خطوط تلفن را می‌دهد.اما می توان با نصب کارت‌های افزایش ترافیک تعداد خطوط شهری و داخلی دستگاه سانترال را افزایش داد. این میزان افزایش، 8 به 24 است یعنی پشتیبانی از 8 خط شهری و اجازه استفاده از این خطوط برای 24 کاربر از تلفن پاناسونیک. برای ارتقا این سیستم ارتباطی باید کارت افزایش‌دهنده 2 خط شهری و 8 خط داخلی مدل KX-TE82480 را تهیه کرد. این کارت قابلیت پشتیبانی از 2 خط شهری و افزایش 8 کاربر برای سانترال را ممکن می‌سازد.

KX-TE82474 کارت افزایش‌دهنده 8 خط داخلی


 


برچست ها : ,,,,