سانترال KX-TES824 مرکز تلفنی پیشرفته تر از مدل های پیشین است زیرا دو مدل KX-TA308 و KX-TA616 در بیشترین حالت ممکن قابل ارتقاء بحالت 6 به 24 بودند به این معنا که در بیشترین حالت از 6 خط شهری پشتیبانی می کردند و با تعریف 24 کاربر استفاده از این خطوط را امکان پذیر می کردند. در این مدل که در حالت اولیه دارای سه خط شهری و هشت داخلی است با تهیه کارت ارتقاء 3 به 8 مدل KX-TE82493 و کارت 2 به 8 مدل KX-TE82490 توانست با اضافه کردن دو خط شهری به کارت ثانویه این دستگاه را به سیستمی گسترده تر و با کارایی بیشتر تبدیل کند.

شکل ظاهری این دستگاه مانند KX-TA308 و دارای سه جای کارت است که محفظه اول با کارت سه خط شهری و هشت داخلی اشغال شده است. پاناسونیک با به کارگیری دانش جدید خود توانست سرویس دیزا (منشی سیستم اپراتور خودکار) را بر روی این دستگاه به راحتی نصب و راه اندازی کند.

 

 


برچست ها : ,,,