عملكرد سانترال

سانترال ، مركز تلفني منعطف و قابل تغيير و بروزرساني است و ايجاد و پياده سازي اين تغييرات همگي از طريق نرم افزار سانترال پاناسونيك و يا تلفن مديريتي آن صورت مي گيرد . پشتيباني از خطوط شهري با كارت هايي خاص و تعريف سطوح كاربري تلفن متناسب با جايگاه هر فرد با كارت هاي داخلي تلفن سانترال و محدودسازي يا اعمال محدوديت براي كاربراني خاص و يا كليه كاربران براي تعيين كلاس و سطح كاري هر فرد و دسترسي به خطوط و حتي در نحوه دريافت تماس...

با توجه به توضيحات فوق مي توان دريافت كه سانترال با توجه به شرايط موجود و توانايي هايي كه دارد كار مديريت و كنترل و توزيع تماس ها را به عهده دارد و اين عملكرد در هر مدلي متفاوت و بسته به شرايط فرد و محيط قابل تغيير است .

علت بهينه سازي خطوط شهري

با توجه به مطالب گفته شده علت فروش سانترال كاملاً توجيه كننده و قابل قبول است . مركز تلفن با قابليت سطح بندي و مديريت تماس ها بهترين سيستمي است كه يك فرد مي تواند در شركت خود از آن استفاده كند .

علت خريد سانترال

بهينه سازي خطوط و تماس ها از بزرگترين كارهايي است كه اين مركز تلفن بر عهده دارد و يكي از دلايل طراحي و ساخت آن اين موضوع مي ياشد . يكپارچه سازي خطوط شهري و درهم تنيده شدن تلفن داخلي ها و امكان دسترسي همگان به خطوط و يا تعريف نوع و ميزان دسترسي از بزرگترين ويژگي هاي سانترال به حساب مي آيد.


برچست ها : ,,,,