سانترال

به یک دستگاه مرکزی که به صورت کاملا حرفه ای با دسته بندی های ورودی و خروجی خطوط شهری را دریافت و تلفن های کاربری داخلی را به پرسنل اختصاص میدهد مرکز تلفن سانترال گفته میشود.
انواع و اقسام سانترال وجود دارد که به نوعی بسته به نیاز کاربران از سری کم ظرفیت با 3 خط شهری و 8 خط داخلی با قابلیت ارتقاء شروع میشود و با تعداد 128 خط شهری *(قابل تعریف)  و 1100 داخلی *(قابل تعریف) در دسترس عموم قرار دارد


برچست ها :