در سانترال کم ظرفیت برای این امر، کارت کالر آیدی TE82494 طراحی شده که این کارت با قابلیت پشتیبانی از 3 خط شهری بر روی هر کارت خط شهری نصب می شود و در هنگام دریافت تماس شماره فرد را به خطوط داخلی ارسال می کند. این کارت به گونه ای طراحی شده که در هر کارتی از سه کارت مختلف سانترال نصب شود. بدون گرفتن فضای خالی در دستگاه سرویس نمایش مشخصات را برای فرد فعال می کند. این سرویس بدون در نظر گرفتن نوع داخلی سیگنال دریافتی را تحلیل و به تلفن ها ارسال می کند.

دستگاه سانترال خود به تنهایی این قابلیت را ندارد که مشخصات فرد تماس گیرنده را نمایش دهد. برای این کار به کارتی نیاز دارد که بتواند به کمک آن سیگنال های دریافتی از مخابرات را بر روی تلفن هایی که صفحة نمایشگر دارند ارسال کند. پاناسونیک برای این کار، کارت سخت افزاری کالر آیدی را طراحی کرد که با نصب این کارت بر روی خطوط شهری مرکز تلفن می تواند سیگنال های دریافتی را در هنگام هر تماس تحلیل و به خطوط داخلی ارسال نماید.

کارت نمایشگر مشخصات تماس گیرنده با ظرفیت پشتیبانی از 3 خط شهری در دستگاه سانترال کم ظرفیت که بر روی کارت شهری نصب می گردد.


برچست ها : ,,,,